انواع رگولاتور فشار گاز

انواع رگولاتور فشار گاز

انواع رگولاتور فشار گاز

رگولاتورها و شناسایی آنها

دو گاز بوتان و پروپان بسیار شبیه هم هستند و در بسیاری از لوازم خانگی (به عنوان مثال اجاق گازهای خانگی) استفاده می شوند، اما فشار استاندارد برای این گازها تا حدودی به تناسب تفاوت در ویژگی های آنها متفاوت است. در مورد بوتان، فشار استاندارد 28 میلی‌بار (11 آب سنج) و برای پروپان 37 میلی‌بار (14″ آب سنج) است – تنظیم کننده هایی که هر یک از این فشارها را عرضه می کنند، “تنظیم کننده های فشار پایین” نامیده می شوند. به این ترتیب که دستگاه‌های اجاق گاز را ابتدا شناسایی می کنند که چه گاز و چه فشاری برای آن طراحی شده است،سپس به همان میزان به آن گاز تزریق می شود. بعضی از لوازم طراحی شده برای کار دارای فشار قابل ملاحظه ای بالاتر هستند که برای اینها از ” رگولاتورهای فشار قوی” استفاده می کنند، البته یک نکته حائز اهمیت است که از رگولاتور فشار بالا بر روی دستگاه های فشار پایین استفاده نشود، زیرا که منجر به یک وضعیت خطرناک و باعث خرابی دستگاه می شود.
هر رگولاتور طراحی شده برای نوع خاصی از دریچه سیلندر است و رگولاتوری که متناسب با همه نوع فشار گازی باشد وجود ندارد. به عنوان مثال بر روی دریچه ی سیلندر پروپان فقط رگولاتور گاز پروپان نصب می شود.

انواع رگولاتور‌ها

رگولاتور فشار پایین گاز بوتان

این تنظیم کننده استاندارد برای سیلندر بوتان طراحی شده و فشار را به استاندارد 28 mbar تنظیم می کند، که فشار مورد نیاز برای اکثر وسایل طراحی شده برای گاز بوتان است.

رگولاتور فشار بالا بوتان

این یک تنظیم کننده فشار بالا برای استفاده در وسایل / تجهیزات خاصی مانند مشعل های دست، واحد های خنک کننده است. فشار خروجی قابل تنظیم است، اما حداقل تنظیمات بسیار بالا است (به عنوان مثال 500 میلی‌بار).

رگولاتور فشار پروپان

این تنظیم کننده برای استفاده در سیلندر های پروپان استفاده می شود و فشار را به استاندارد 37 mbar تنظیم می کند، که فشار مورد نیاز برای اکثر دستگاه های طراحی شده برای گاز پروپان است.

انواع شلنگ های استفاده شده در رگولاتور

دو نوع شیلنگ در سیلندر رگولاتور ها استفاده می شود: شلنگ فشار با قطر کوچکتر برای استفاده از رگولاتورهای فشار بالا و شلنگ قطر بزرگتر برای تنظیم کننده های فشار پایین. به عنوان مثال یک شلنگ فشار بالا برای یک رگولاتور فشار بالا استفاده می شود و یک شلنگ فشار بالا برای یک رگولاتور فشار پایین استفاده نمی شود.

اجزای رگولاتور فشار گاز

سه عامل اصلی اساسی در تنظیم کننده های فشار گاز وجود دارد: مکانیسم بارگیری، عنصر حسگر و عنصر کنترل. این سه جزء با یکدیگر همکاری می کنند تا کاهش فشار را انجام دهند. بیشتر تنظیم کننده های فشار گاز از از عنصر مکانیسم استفاده می کنند و هر دو عنصر حسگر و کنترل برای تنظیم فشار خروجی به یک دیگر متصل می‌شوند. اکثر تنظیم کننده های فشار گاز از یک دیافراگم به عنوان عنصر حسگر استفاده می کنند. این دیافراگم از الاستومرها یا فلز ساخته شده است. عنصر حسگر این تغییر در نیرو را به عنصر کنترل وصل می‌کند. در تنظیم کننده های فشار گاز، عنصر کنترل شیر است که کاهش فشار ورودی به فشار خروجی را انجام می دهد.

انواع رگولاتور فشار گاز

چهار نوع اصلی از تنظیم کننده های فشار گاز وجود دارد:
رگولاتورهای فشار گاز خطی – به طور معمول، رگولاتورهای خطی، تنظیم کننده های فشار گاز نقطه ای هستند که فشار پایینی دارند. آنها را می توان در رابطه با تنظیم کننده های سیلندر فشار بالا که فشار ورودی را به 250 تا 400 psig محدود می کند، تنظیم کرد.
رگولاتورهای فشار گاز عمومی – بسیار اقتصادی و طول عمر بالایی دارند. آنها را برای کارخانه های تولید مواد خام، تاسیسات هواپیمایی و کاربردهای تعمیر و نگهداری استفاده می‌کنند.
رگولاتورهای فشار بالا- در این نوع تنظیم کننده های فشار گاز، دیافراگم های فلزی خالص به حداقل می رسند یا حذف می شوند.
تنظیم کننده های فشار گاز مخصوص – یک نوع تنظیم کننده های فشار گاز به طور خاص برای برنامه های تخصصی مانند خدمات اکسیژنی، استیلن و فلوئور با فشار بالا به کار می رود .

استاندارد رگولاتورها

BS EN 334 – تنظیم کننده فشار گاز برای فشار ورودی تا 100 بار

BS EN ISO 10524-1 – تنظیم کننده های فشار برای استفاده در پزشکی

CGA E-4 – استاندارد برای تنظیم کننده های فشار گاز

هدف اصلی یک رگولاتور گاز این است که فشار گاز را حدود 800-900 بسته به درجه حرارت کاهش دهد، تا قادر به ارائه فشار گازی ایمن و به درستی و کارآمد باشد.

منابع:

7 different LP Gas regulators that every plumber should be aware of

https://www.globalspec.com/learnmore/flow_control_flow_transfer/valves/gas_pressure_regulators
https://www.flogas.ie/technical-and-safety/troubleshooting/how-to-use-lpg-hoses.html

فهرست مطالب
سایر مطالب