رگولاتور

انواع رگولاتور

تعریف رگولاتور: (انواع رگولاتور گاز)

رگلاتور دستگاهی است که در صورت تغییر جریان ناگهانی گاز، می‌تواند فشار آن را در حد معینی کنترل کند و آن را به حد تعدیل برساند.