اطلاعات فنی و ایمنی گاز آرگون

فهرست مطالب

گاز آرگون گازی بی بو ،بی رنگ ،که تحت تأثیر ولتاژ بالا به رنگ متمایل به آبی روشن در می آید. این گاز در سال توسط Lord Rayleigh فیزیکدان انگلیسی و    William Ramsay شیمیست اسکاتلندی در سال 1894 کشف گردید گازآرگون بسیار ساکن و ناشناخته در ترکیبات واقعی شیمیایی است. آرگون به مقدار کم در اتمسفر است و جدایش آن از هوا صورت می گیرد .به صورت عادی به آزمایشگاه حمل نمی شود بلکه به صورت سیلندرهای تحت فشار ارائه می شود .
گاز آرگون از تقطیر جز به جز هوای مایع به دست می آید زیرا اتمسفر زمین حاوی 0.94 % آرگون می باشد. در اتمسفر مریخ 1.6 درصد آرگون 40 و حدود 5 ppm آرگون 36 وجود دارد.
گاز آرگون قابلیت حلالیت در آب را دارد و همانطور که گازاکسیژن در آب حل می شود آرگون نیز حل می شود. گاز آرگون گازی بیرنگ ، بی بو است و به هر دو حالت مایع و گاز موجود می باشد. آرگون گاز بی اثر است و ترکیب شیمایی خاصی تا کنون از این عنصر شناخته نشده است مثل گازهای کریپتون گزنون و رادون.
گاز آرگون در طبیعت از ترکیب سه نوع ایزوتوپ تشکیل شده است. تعداد 12 رادیوکتیو دیگر نیز از این عنصر شناخته شده است .
موارد استفاده گاز آرگون شامل لامپهای الکتریکی ، لامپهای فلورسانس با فشار 400 پاسکال و در صنعت عکاسی و لامپهای گرم و مشتعل مورد استفاده قرار می گیرد. آرگون همچنین به علت اینکه یک گاز بی اثر است در جوشکاری برقی و برش کاری و به عنوان روکش برای تولیدات تیتانیوم و دیگر عناصر واکنش دهنده مورد استفاده قرار می گیرد. و یک عامل حفاظتی برای رشد کریستالهای ژرمانیوم و سیلیسیوم می باشد.

اين عنصر شيميايي با تنفس توسط بدن انسان جذب ميشود.
خطر تنفس: در محيطهايی که عمل تصفيه انجام ميشود، مقدار گاز آرگون افزايش پيدا ميکند و به سرعت در هوا به حالت فوق اشباع رسيده و خطر اختناق و خفگي را به دنبال دارد.
بر اثر تنفس گاز آرگون، سرگيجه، خستگی، سردرد و خفگي رخ ميدهد. در صورت تماس آرگون مايع با پوست، يخزدگي در پوست اتفاق مي افتد. اگر مقداري گاز آرگون وارد چشم شود، هم يخزدگی روي ميدهد.
تنفس: گاز آرگون گازي خنثي است و جز گازهاي خفه کننده محسوب ميشود. تنفس مقدار زياد آرگون باعث سرگيجه، استفراغ، تهوع، بيهوشی و مرگ ميشود. مرگ در صورتي رخ ميدهد که فرد در حالت بيهوشی  قرار بگيرد و نتواند از خود در برابر اين گاز محافظت کند. زمانيکه ميزان اکسيژن محيط پايين باشد، طي چند ثانيه مرگ اتفاق مي افتد.
اثر گازهاي اختناق آور اين است که سبب کاهش فشار جزيي اکسيژن محيط ميشوند. قبل از ديدن علائم خاصی، مقدار اکسيژن ممکن است تا 75 درصد مقدار معمولي اش در هوا کاهش يابد. چنين شرايطی زماني در محيط حاکم ميشود که غلظت گاز نئون افزايش يافته و 33 درصد از هوا را گاز نئون تشکيل دهد. زمانيکه اين غلظت به 50 درصد برسد، علائم خاص بروز ميکنند. غلظت 75 درصد گاز نئون طي چند دقيقه اثر کشنده خود را در محيط اعمال ميکند.
علائم: اولين علائم خفگي با تنفسهای سريع و شديد و کمبود اکسيژن همراه است. هوشياري فرد کاهش می يابد و عضلات فعاليت خود را از دست ميدهند. به تدريج کليه حواس پنجگانه از بين ميروند. ناپايداری روحي اتفاق مي افتد و فرد احساس خستگي شديد ميکند. به تدريج که خفگي ادامه مي يابد، تهوع و استفراغ در فرد رخ ميدهد و با از دست دادن هوشياری تشنج کرده و در کما فرو ميرود و در نهايت به مرگ فرد منتهي ميشود.

 • تاثيرات زيست محيطی گاز آرگون

آسيبهاي اکولوژي گاز آرگون گزارش نشده است. در طبيعت آرگون به صورت گازي وجود دارد. آرگون در مناطقي که تصفيه انجام ميشود، آرگون به سرعت منتشر ميشود.
تاثيرگاز آرگون بر گياهان يا جانوران هنوز شناخته نشده است. به نظر ميرسد که آرگون براي محيطهاي آبي خطرناک نباشد.
گاز آرگون فاقد مواد شيميايي تهي از ازن است و جز آلاينده هاي تقسيم بندي شده در  DOT)Department of Transportation) آمريکا محسوب نميشود.

 • تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در تجزیه گاز آرگون

اسپکترومتر جرمی ، میکروسکوپ ، کرماتوگرافی مایع و گازی ، اشعه x ، جذب اتمی ، مادون قرمز ، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا و اسپکترومتر نشری

 • خواص فیزیکی و شیمیایی گاز آرگون :

 1. عدد اتمی:18
 2. جرم اتمی: 39.948
 3. نقطه ذوب : C°-189.2
 4. نقطه جوش: C°-185.7
 5. شعاع اتمی : pm 71
 6. ظرفیت: 8
 7. رنگ: بی رنگ
 8. حالت استاندارد: گاز
 9. نام گروه: 18
 10. انرژی یونیزاسیون : Kj/mol 1520
 11. شکل الکترونی: 6 1s2 2s2p6 3s23 p
 12. دانسیته: 1.7838
 13. گرمای تبخیر : Kj/mol 6.52
 14. گرمای ویژه: J/g Ko 0.520
 15. دوره تناوبی:3
 16. شماره سطح انرژی : 3
 17. اولین انرژی : 2
 18. دومین انرژی : 8
 19. سومین انرژی : 8
 20. ایزوتوپ :
 21. ایزوتوپ    نیمه عمر
 22. Ar-36    پایدار
 23. Ar-37    35.0 روز
 24. Ar-38    پایدار
 25. Ar-39    269.0 سال
 26. Ar-40    پایدار
 27. Ar-41    1.8 ساعت

منابع گاز آرگون : هوا

 • کاربرد گاز آرگون:

آرگون در لامپهای روشنایی با حرارت بالا استفاده می شود . به عنوان محافظ اتمسفر در برابر افزایش سیلیکون و ژرمانیوم به کار می رود . برای تعیین سن آبهای زیر زمینی به کار می رود .

به اشتراک بگذارید