اطلاعات فنی و ایمنی گاز استیلن

اطلاعات فنی و ایمنی گاز استیلن
فهرست مطالب

اطلاعات فنی و ایمنی گاز استیلن

گاز استیلن، یا اتین کوچک‌ترین عضو خانوادهٔ آلکین‌های هیدروکربنی است که از دو اتم هیدروژن و دو اتم کربن که با هم پیوند سه‌گانه دارند ساخته شده‌است. به خاطر وجود این پیوند سه‌گانه، استیلن جزو مواد شیمیایی اشباع نشده شناخته می‌شود.

گاز استیلن، گازی بیرنگ و در دمای معمولی و فشار به شدت آتشگیر و با بویی شبیه بوی سیر میباشد. این گاز در سال 1836 توسط ادموند داوی کشف شد. در هوا به شدت و با شعلهای درخشان میسوزد. مخلوط گاز استیلن و هوا بسیار منفجر شونده است. بنابراین آن را بهصورت محلول در استون و به همراه مواد متخلخل ذخیره و حمل میکنند.

دستورالعمل حفاظتی  جوشکاری با کپسولهای استیلن

محل جوشکاری ومحل استقرار کپسولهای استیلن باید حداقل 5-4 متر از یکدیگر فاصله داشته باشند تا از برخوردو رسیدن جرقه به کپسولها واحتمال انفجار و آتشسوزی جلوگیری شود.
چنانچه شیر خروج اسیتلن یخ بزند باید با آب گرم یا کیسه شن داغ آنرا گرم وباز کرد وهرگز نباید هیچ نوع شعله آتش جهت این منظور بکار برد.
کپسولهای محتوی گاز اسیتلن وهمچنین کپسولهای خالی ونیز کپسولهای اکسیزن را باید همیشه بطور قایم روی زمین قرار داد وبازنجیر و تسمه طوری آنها را به دیوار مهار کرد که مانع از واژگون شدن  آنها گردد. زیرا در صورت سقوط کپسول اسیتلن ممکن است براثر برخورد آن به پای کارگران ویا یکی دیگر از اعضای آنان حادثه های خطرناکی بوجود آید و صدمات جبران ناپذیری در جهت معلولیت کارگران ایجاد نمایدو همچنین امکان انفجار کپسول هم وجود دارد.
شیر بازو بسته شدن گاز باید سالم باشد وخوب کار کند و دستگاه تنظیم فشار نیز کار خود را به خوبی انجام دهد.
کپسول گاز اسیتیلن را نباید در معرض حرارت نور خورشید بخاری کوره ویا تنور قرار داد. زیرا براثر حرارت گاز اسیتیلن تجزیه میشود وفشار درون کپسول بالا میرود وخطر انفجار بوجود می آید . به همین جهت باید هنگام جوشکاری گاه بگاه حرات بدنه کپسول استیلن را با دست لمس نمود وهر گاه حس شود که حرارت  آن از حرارت دست بیشتر است بجهت احتیاط کار جوشکاری را موقتا تعطیل نمود تا کپسول حرارت طبیعی خود را مجددا بدست آورد..
هرگز نباید شیر کپسول اکسیزن را روغنکاری وگریس کاری کرد. زیرا در صورت آلوده بودن شیر کپسول اکسیزن به روغن به محض باز کردن انفجاری در شیر تقلیل فشار رخ میدهدو کارگر جوشکار را دچار سوختگی شدیدی می کند.
شیر سیلندر گاز استیلن را باید محکم بسته شوند و هیچگونه نشتی نداشته باشند و موقع استفاده شیر باید به آهستگی و خیلی کم باز شود.
گاز استيلن در مجاورت كلر خود بخود آتش مي گيرد، بنابراين نگهداري سيلندرهاي استيلن در مجاورت سيلندرهاي كلر مجاز نيست.
هيچگاه نبايستي سيلندر گاز استيلن بصورت افقي بر روي زمين خوابانده شود زيرا سبب نشت استون مي شود.

قیمت گاز استیلن


جهت خرید گاز استیلن (فروش گاز استیلن)  و یا قیمت گاز استیلن با شماره های تماس آرین گاز تماس حاصل فرمایید.

به اشتراک بگذارید