گازهای ترکیبی و مرجع

مخلوط های گازی بعنوان گازهای مرجع جهت کالیبراسیون و در تجهیزات آزمایشگاهی مانند کروماتوگرافی گازی، کوانتومتر، لیزرها و آنالایزرهای مختلف استفاده می‌شود. میزان عناصر تركیبی دراین نوع گازها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . مخلوط های گازی در شرکت آرین گاز به دو صورت درصدی و ppm  و با استفاده از روش گراویمتری (وزنی) در سایزهای مختلف سیلندر تولید می گردد.

برخی از مخلوط های گازی بدلیل اجزاء تشکیل دهنده ی آنها، چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی و همچنین حساسیت بالای مصرف کنندگان، جزء مخلوط های گازی وارداتی به شمار می روند .گاز کالیبراسیون از گاز های مختلف تشکیل شده است که از لحاظ شیمیایی تضادی با یکدیگر نداشته ، مشخصات این گازها دقیقا معلوم باشند که جهت کالیبراسیون دستگاه های آنالیز شیمیایی و یا دستگاهها و وسایل تولید مورد استفاده قرار می گیرد.کلیه اجزاء گاز اعم از بنیان و ناخالصی ها بایستی به دقت و با ذکر میزان دقیق مقدار هر یک مشخص باشند .

یکی از راه های تحلیل و سنجش گاز در ایران ،کاربرد دستگاه گاز کروماتوگرافی می باشد.کروماتوگرافی گازی جهت جداسازی و اندازه گیری اجزای فرار و جداسازی و خالص سازی مواد به کار می رود. کروماتوگرافی در صنایع داروسازی، پتروشیمی ، آزمایشاتی و.. کاربرد داشته و آنالیز کمی ترکیبات با نقطه جوش پایین را انجام می دهد.کالیبراسیون آنالیزرهای GC شامل کالیبراسیون فلوی خروجی،کالیبراسیون دمایی، کالیبراسیون گراف می باشد. یک راه دیگر سنجش گاز ها ،گاز سنج پرتابلمی باشد ؛ این نوع از گاز سنج ها به اندازه گیری میزان گازهای مختلف  می پردازد.

آنالایزرها و دستگاههای گاز سنج و دتکتورها با گذر زمان و اتفاقات غیر مترقبه نیاز به کالیبراسیون دارد .کالیبراسیون  به صحت و دقت داده های مترولوژیکی دستگاههای آزمون میپردازد.

کالیبراسیون با اهدافی صورت می گیرد که از قرار زیر است:

قابلیت ردیابی  دستگاه به استاندارد های مرجع

تعیین صحت مقدار خوانده شده از دستگاه

کسب اطمینان از قرائت های صورت گرفته از دستگاه

انواع گاز های کالیبراسیون:

مخلوط های گازی که در آنها نیتروژن بالانس می باشد می تواند شامل سولفید هیدروژن، متان، هیدروژن،منوکسیدکربن، آمونیاک، نیتریک اکساید،اکسید نیتروژن، سولفید اکسیژن، دی اکسید کربن ، اکسیژن و دیگر گاز ها می باشد.

گاز های متان و هیدروژن از جمله گاز های کالیبراسیون می باشد که کمترین حد آتش گیری را دارند.

شرکت آرین گاز، قادر به تامین انواع گازهای کالیبره،گازهای میکس، مخلوطهای گازی و ترکیبی  در انواع سیلندر های مختلف جهت مصارف صنایع مختلف می باشد.

Apologies, but no results were found for the requested archive.