گازخالص نیتریک اکسید
گاز نیتریک اکسید

گاز نیتریک اکسید

 1. نیتریک اکسید (به انگلیسی: Nitric oxide) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۴۵۰۶۸ است. شکل ظاهری این ترکیب، گاز بی‌رنگ است. این ترکیب با فرمول شیمیایی NO یک رادیکال آزاد است و یک ماده‌ی حدواسط مهم در صنایع شیمیایی به حساب می‌آید. نیتریک اکسید یک محصول جانبی است که در اثر سوختن مواد در هوا تشکیل می‌شود. مانند آن‌چه در موتور خودرو و نیروگاه‌های سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود. علاوه بر این‌ها، این ماده به صورت طبیعی در اثر تخلیه‌ی الکتریکی آذرخش‌ها در طوفان‌های تندری تولید می‌شود.

 

 1. در پستانداران همچون انسان، NO یک مولکول مهم در سیگنالینگ سلولی است که در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک دخالت دارد.نیتریک اکسید مولکولی چند منظوره است که در بسیاری از پروسه های فیزیولوژیک بدن نقش دارد ، از جمله اتساع عروق خونی ، انتقال سیگنالهای عصبی و عملکرد سیستم ایمنی . به نظر نمی رسد محرک های نیتریک اکسید ضرری برای سلامتی داشته باشند بخصوص که ماده اصلی اغلب آنهافرمی از آمینو اسید آرژینین یا سترولین است. سطوح اندک تولید نیتریک اکسید در محافظت از ارگان‌هایی مانند کبد از آسیب ایسکمیک مهم است.

 

 1. در بدن آرژینین ، براحتی به نیتریک اکسید تبدیل می شود . اما بدین معنا نیست که مصرف آرژینین بیشتربه معنی تولید نیتریک اکسید بیشتر باشد . آنزیمی که در تولید نیتریک اکسید نقش دارد ، نمی تواند مقدار بیش از اندازه نیتریک اکسید تولید کند . بنابراین آرژینین اضافی بعنوان ماده ای بی مصرف از بدن دفع خواهد شد . اگر بدنبال این هستید که بیشترین نتایج را از هزینه ای که صرف مکمل های نیتریک اکسید می کنید بدست آورید ، بطور روزانه از آنتی اکسیدان هایی مثل ویتامین E ( 400تا ۸۰۰ واحد بین المللی ) ، ویتامین C ( 500تا ۱۰۰۰میلی گرم ) آلفالیپوئیک اسید ( ۱۰۰میلی گرم )  عصاره هسته انگور ( ۲۰۰میلی گرم ) و سلنیوم (۱۰۰ میکرو گرم )  ، بهره ببرید که می توانند تولید رادیکال های آزاد را در بدن کاهش دهند و این در عملکرد بهتر نیتریک اکسید در بدن موثر است.
 1. از زمانی که نیتریک اکسید (NO)  به عنوان یک عامل جدید پیغام رسان بیولوژیکی در گیاهان و حیوانات شناخته شد، توجه ویژه ای در علوم شاخه های بیولوژیکی مثل پزشکی، بیوشیمی، فیزیولوژی و ژنتیکی به آن مبذول شده است .
 1. سدیم نیتروپروسیات (SNP) (ترکیب آزاد کننده NO) جزء ترکیباتی است که از رکود بذر جلوگیری می کند .توانایی  SNP در شکستن خواب بذر در کاهو ، جو، سودا  و سایر گیاهان با غلظت های 0/5 تا 2 میلی مولار در مدت زمان های 18 تا 24 ساعت گزارش شده است .
 1.  غلظت های کم نیتریک اکسید در نمو برگها گزارش شده است اما غلظت های بالای نیتریک اکسید به هیچ عنوان توصیه نمی شود . غلظت های 0 تا 20 میلی گرم در لیتر در کاهو و  گوجه فرنگی گزارش شده است.
 1.  پیری پروسه مشخصی است که با از دست دادن آب و خشک شدن بافت گیاهی نمایان می شود.نیتریک اکسید  تاثیر مثبتی بر تاخیر پیری در میوه ها و سبزی ها دارد .
 2. این ترکیب پس از تیوسولفات نقره ومتیل سایکلوپروپن به عنوان سومین بازدارنده اتیلن شناخته شده است که تاثیر مثبت آن بر گلهای بریده مختلف از جمله میخک و 8 گل بریده دیگر نشان داده شده است . همچنین در میوه ها تاثیر مثبت آن بر روی میوه توت فرنگی ثابت شده است.
فهرست مطالب
سایر محصولات
گازخالص نیتریک اکسید
گاز نیتریک اکسید

گاز نیتریک اکسید

 1. نیتریک اکسید (به انگلیسی: Nitric oxide) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۴۵۰۶۸ است. شکل ظاهری این ترکیب، گاز بی‌رنگ است. این ترکیب با فرمول شیمیایی NO یک رادیکال آزاد است و یک ماده‌ی حدواسط مهم در صنایع شیمیایی به حساب می‌آید. نیتریک اکسید یک محصول جانبی است که در اثر سوختن مواد در هوا تشکیل می‌شود. مانند آن‌چه در موتور خودرو و نیروگاه‌های سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود. علاوه بر این‌ها، این ماده به صورت طبیعی در اثر تخلیه‌ی الکتریکی آذرخش‌ها در طوفان‌های تندری تولید می‌شود.

 

 1. در پستانداران همچون انسان، NO یک مولکول مهم در سیگنالینگ سلولی است که در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک دخالت دارد.نیتریک اکسید مولکولی چند منظوره است که در بسیاری از پروسه های فیزیولوژیک بدن نقش دارد ، از جمله اتساع عروق خونی ، انتقال سیگنالهای عصبی و عملکرد سیستم ایمنی . به نظر نمی رسد محرک های نیتریک اکسید ضرری برای سلامتی داشته باشند بخصوص که ماده اصلی اغلب آنهافرمی از آمینو اسید آرژینین یا سترولین است. سطوح اندک تولید نیتریک اکسید در محافظت از ارگان‌هایی مانند کبد از آسیب ایسکمیک مهم است.

 

 1. در بدن آرژینین ، براحتی به نیتریک اکسید تبدیل می شود . اما بدین معنا نیست که مصرف آرژینین بیشتربه معنی تولید نیتریک اکسید بیشتر باشد . آنزیمی که در تولید نیتریک اکسید نقش دارد ، نمی تواند مقدار بیش از اندازه نیتریک اکسید تولید کند . بنابراین آرژینین اضافی بعنوان ماده ای بی مصرف از بدن دفع خواهد شد . اگر بدنبال این هستید که بیشترین نتایج را از هزینه ای که صرف مکمل های نیتریک اکسید می کنید بدست آورید ، بطور روزانه از آنتی اکسیدان هایی مثل ویتامین E ( 400تا ۸۰۰ واحد بین المللی ) ، ویتامین C ( 500تا ۱۰۰۰میلی گرم ) آلفالیپوئیک اسید ( ۱۰۰میلی گرم )  عصاره هسته انگور ( ۲۰۰میلی گرم ) و سلنیوم (۱۰۰ میکرو گرم )  ، بهره ببرید که می توانند تولید رادیکال های آزاد را در بدن کاهش دهند و این در عملکرد بهتر نیتریک اکسید در بدن موثر است.
 1. از زمانی که نیتریک اکسید (NO)  به عنوان یک عامل جدید پیغام رسان بیولوژیکی در گیاهان و حیوانات شناخته شد، توجه ویژه ای در علوم شاخه های بیولوژیکی مثل پزشکی، بیوشیمی، فیزیولوژی و ژنتیکی به آن مبذول شده است .
 1. سدیم نیتروپروسیات (SNP) (ترکیب آزاد کننده NO) جزء ترکیباتی است که از رکود بذر جلوگیری می کند .توانایی  SNP در شکستن خواب بذر در کاهو ، جو، سودا  و سایر گیاهان با غلظت های 0/5 تا 2 میلی مولار در مدت زمان های 18 تا 24 ساعت گزارش شده است .
 1.  غلظت های کم نیتریک اکسید در نمو برگها گزارش شده است اما غلظت های بالای نیتریک اکسید به هیچ عنوان توصیه نمی شود . غلظت های 0 تا 20 میلی گرم در لیتر در کاهو و  گوجه فرنگی گزارش شده است.
 1.  پیری پروسه مشخصی است که با از دست دادن آب و خشک شدن بافت گیاهی نمایان می شود.نیتریک اکسید  تاثیر مثبتی بر تاخیر پیری در میوه ها و سبزی ها دارد .
 2. این ترکیب پس از تیوسولفات نقره ومتیل سایکلوپروپن به عنوان سومین بازدارنده اتیلن شناخته شده است که تاثیر مثبت آن بر گلهای بریده مختلف از جمله میخک و 8 گل بریده دیگر نشان داده شده است . همچنین در میوه ها تاثیر مثبت آن بر روی میوه توت فرنگی ثابت شده است.
فهرست مطالب
سایر محصولات