گاز ایزوبوتانول

ایزوبوتانول
فهرست مطالب

ایزوبوتانول ماده ای بی رنگ، اشتعال پذیر، آلی با بوی مشخص است. ایزوبوتانول ترکیبی از خانواده الکل ها است که از فساد مواد آلی تولید می شود. ایزوبوتانول الکل ماده اولیه تولید ایزوبوتیل استات است. خوردن ایزوبوتانول سبب کاهش کارایی سیستم اعصاب مرکزی می شود.

  1.  نام ماده (فارسی):ایزوبوتانول
  2.  نام ماده (انگلیسی):Isobutanol
  3.  نام تجاری (فارسی):ایزوبوتیل الکل
  4.  نام تجاری (انگلیسی):Isobutyl alcohol
  •  سایر اسامی:الکل ایزو بوتیایک، ایزوبوتانول ایزوپروپیل کاربینول، 1- هیدروکسی متیل پروپان، 2- متیل 1- پروپانول
  •  مجتمع های تولیدکننده:پتروشیمی اراک

ایزوبوتانول (با نام آیوپاک 2-متیل پروپان 1-ال و یا 2-متیل پروپیل الکل ) ماده ای است بی رنگ، اشتعال پذیر، آلی با بوی مشخص است. ایزومرهای آن عبارتند از n-butanol، 2-butanol و tert-butanol. این ماده در گروه الکل ها قرار دارد و به عنوان یک حلال در واکنش های شیمیایی و ماده شروع کننده در سنتز مواد آلی کاربرد دارد. ایزوبوتانول به صورت طبیعی طی عملیات تخمیر کربوهیدرات ها تولید می شود. همچنین این ماده محصول جانبی فرآیند فساد مواد آلی است.

ایزوبوتانول الکل به عنوان ماده اولیه تولید ایزوبوتیل استات است که در تولید لاک الکل و سایر پوشش دهنده ها و نیز به عنوان چاشنی در صنایع غذایی کاربرد دارد. ماده خام تولید استرهای ایزوبوتیل مثل دی ایزوبوتیل (DIBP) که به عنوان Plasticizer در پلاستیک ها و لاستیک ها کاربرد دارد. حلال رنگ لاک بر جوهر افزودنی های رنگ برای کاهش گرانروی افزودنی بنزین جهت کاهش یخ زدگی در کاربراتور افزودنی براق کننده های ماشین افزودنی رنگ برهای ماشین جداساز شیمیایی در تولید ترکیبات آلی فاز متحرک در کروماتوگرافی لایه نازک ایزوبوتانول را می توان به عنوان جایگزین بنزین در موتور خودرو استفاده نمود.

مقادیر زیادی از بخارات این ماده سبب تحریک می شود. فرم مایع این ماده سبب تحریک مختصر پوست می شود. خوردن این ماده سبب کاهش کارایی سیستم اعصاب مرکزی می شود. بخارات این ماده سبب تحریک بینی و گلو می شود. مایع و بخارات این ماده قابل اشتعال است.

به اشتراک بگذارید