رگولاتور یک مرحله ای

محصول Description

ميزان تداوم استفاده از گاز در سيستم، تعيين كنندة يك مرحله يا دو مرحله‌اي بودن رگولاتور است. رگولاتورهاي يك مرحله‌اي فشار گاز داخل سيلندر طي يك مرحله كاهش داده و به حد مطلوب مي‌رساند. اين نوع رگولاتورها براي مواردي استفاده مي‌شوند كه در آن كنترل دقيق فشار گاز براي ما مهم و حياتي نيست. در اين رگولاتورها، با كاهش فشار داخل سيلندر گاز، فشار گاز خروجي از رگولاتور تغيير مي‌يابد.

 

ميزان تداوم استفاده از گاز در سيستم، تعيين كنندة يك مرحله يا دو مرحله‌اي بودن رگولاتور است. رگولاتورهاي يك مرحله‌اي فشار گاز داخل سيلندر طي يك مرحله كاهش داده و به حد مطلوب مي‌رساند. اين نوع رگولاتورها براي مواردي استفاده مي‌شوند كه در آن كنترل دقيق فشار گاز براي ما مهم و حياتي نيست. در اين رگولاتورها، با كاهش فشار داخل سيلندر گاز، فشار گاز خروجي از رگولاتور تغيير مي‌يابد.

 Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ariangas/public_html/wp-includes/functions.php on line 4615

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ariangas/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111