رگولاتور دبی بالا

رگولاتور دبی بالا
فهرست مطالب

رگولاتورهای نرمال با توجه به شرکتهای سازنده ،دبی  های متفاوتی را  ارائه میکنند که از 20 مترمکعب در ساعت تا حدود 40 متر مکعب به چشم میخورد.
در بعضی موارد نیاز داریم تا دبی بالاتری از رگولاتور داشته باشیم که رگولاتورهای با دبی 80 الی 250 متر مکعب در ساعت را شامل میشود.
البته با بالا رفتن دبی لزوما فشار بیشتری نخواهیم داشت .به عنوان مثال ما با فشار خروجی 5 بار میتوانیم دبی 35 الی 250 متر مکعب را در رگولاتورهای متفاوت تجربه کنیم. شرکت آرین گاز ارائه کننده رگولاتورهای با دبی بالا نیز میباشد .لطفا جهت اطلاعات بیشتر با دفتر آرین گاز تماس بگیرید.

به اشتراک بگذارید