رگولاتور خطی

رگولاتور خطی
فهرست مطالب

رگولاتورهاي خطوط لولة گاز، رگولاتورهايي هستند كه درست در محل استفاده بر روي لوله قرار مي‌گيرند (Point-of-use). البته بايد يادآوري كرد كه در اين لوله‌ها، فشار گاز كم است. اين رگولاتورها همچنين در سيلندرهايي كه عموماً داراي فشار بالاي گاز هستند نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين رگولاتورها، فشار گاز ورودي به رگولاتورها را در حد 250-400 psig نگه مي دارند. 

به اشتراک بگذارید