پایپینگ

شرکا آرین گاز مجری خدمات محاسبات و نصب سیستم‌های پایپینگ جهت انتقال گازهای خالص و ترکیبی آزمایشگاهی میباشد.

تصاویر برخی از نمونه‌‌های پایپینگ