واحد تولید هیدروژن در شرکت ذوب آهن اصفهان راه اندازی شد.

Mon

Share this post

واحد تولید هیدروژن در شرکت ذوب آهن اصفهان راه اندازی شد.


به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر ارشد مهندسی شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: کارگاه هیدروژن با ظرفیت تولید 105 نرمال مترمکعب در ساعت گاز هیدروژن با قابلیت خالص سازی گاز آرگون تولید شده از بلوک شماره 7 اکسیژن راه اندازی شده است.
آقای نصر افزود: برای احداث این واحد حدود 10 میلیارد ریال هزینه و 700هزار دلار سرمایه گذاری شده است.
وی گفت: پس از تکمیل واحد خالص سازی آرگون در بلوک 7 اکسیژن در حوزه بهره برداری، با به کارگیری هیدروژن تولید شده در این کارگاه در واحد خالص سازی آرگون بلوک مذکور، امکان تولید و فروش حدود هزار کیلوگرم در ساعت مایع آرگون فراهم و درآمد زایی قابل ملاحظه‌ای به میزان حدود سه میلیون دلار در سال برای شرکت ذوب‌آهن حاصل خواهد شد