مقدمه ای بر تصفیۀ گاز با خلوص بالا

مقدمه ای بر تصفیۀ گاز با خلوص بالا

مقدمه ای بر تصفیۀ گاز با خلوص بالا

گازهایی با درجۀ خلوص بالا (99.995 به بالا) کاربردهای بسیاری در صنعت دارد که شامل نیمه رسانا، داروها، پزشکی، الکترونیک، هوانوردی، و پتروشیمی می شود. برای دستیابی به عملکرد بهینه که در این کاربردها مورد نیاز است، سیستم تحویل گاز نباید خلوص خود را از دست بدهد.آلایندههایی که از گازهایی با خلوص بالا بدست می آیند، می تواند بصورت منفی بر عملکرد آنها تاثیر بگذارد و یا در برخی موارد اگر گازها واکنش گر باشند، خطرِ آتش سوزی و یا رویدادهای مهلک را افزایش دهد.
این گازها که مواداولیۀ گران قیمتی برای بسیاری از فرآیند ها محسوب می شوند، در صورتیکه حاویِ سطح مشخصی از ناخالصی باشند، می توانند سبب ایجاد هزینه های گزاف و یا چالش های عملیاتی گردند.گازهای آلوده می توانند به طرز چشمگیری صحت نتایج تحلیلی را تغییر دهند، با تمامی احزای الکترونیکی در تولیدنیمههادی سازگار باشند، و مانع مانعازتولیدداروهایباارزشومواد پتروشیمیشوند. این موارد سبب می شود خالص سازی و کنترل فرآیند خالص کردن از اهمیت بالایی برخوردار باشد و بسیاری از شرکت ها که این نوع گازها را بطور روزانه استفاده، ذخیره، و منتقل می کنند، راهکارهای بخصوصی برای پاکسازی و تصفیۀ آن داشته باشند و یا اهمیت این پاکسازی را بخوبی درک کرده باشند.

آلاینده های رایج

هر یک از عوامل در سیستم تحویل گاز از سیلندر گاز تا سیستم لوله کشی می تواند ناخالصی هایی را به سیستم گاز با خلوص بالا وارد کند. برخی از این آلاینده ها مانند رطوبت هوا و اکسیژن می تواند از طریق لوله یا شیلنگ های پلاستیکی انتقال پیدا کند. خطر این آلاینده ها می تواند از طریق انتخاب مواد مناسب و جابجایی لوله یا پی وی سی با پلاستیک های مقاوم در برابر رطوبت مانند پلیپروپیلنیاپلیاتیلنکاهش یابد. آلاینده های دیگر که در این فرآیند وجود دارند، طی مراحل تولید یا گردآوریمنتقل می شوند. مواد ارگانیک مانند روغن های بر پایۀ هیدروکربن نیز گروه دیگری از آلاینده ها را تشکیل می دهد.
این عوامل درون و بیرونِ محیط تولید وجود دارند و در نهایت بر روی سطح تجهیزات تولید شده ظاهر می شوند. مواد غیر ارگانیک، مانند نیترات، نیترات،فسفات،اسیدها/ حلالهاوموادشویندهبراساسآبوروغن ها نیز گروهی دیگر از آلاینده ها را تشکیل می دهند. مانند مواد ارگانیک، این مواد غیر ارگانیک نیز اغلب در فرآیند تولید بر روی سطحِ تحهیزات ظاهر می شوند. آخرین گروه از آلاینده ها شامل ذرات، فیبر ها، کُرک، گرد و خاک، و خاکستر می باشد. این ذرات اغلب آنقدر سبک هستند که در جریان حرکت گاز، منتقل و در فرآیند تولید ظاهر می شوند.

مشخصات تصفیه بسیار مهم است.

با توجه به خطرات جدی که آلاینده ها به سطح تحهیزات وارد می کنند که در کیفیت و عملکرد محصول نهایی نیز تاثیر می گذارد، گاز با درجۀ خلوص بسیار بالا باید خلوص خود را در انتقال و استفاده حفظ کند. این امر از طریق انتخاب درست و تصفیۀ تجهیزات ممکن می شود. استفاده کنندگان گازهایی با درجه خلوص بالا باید اطمینان حاصل کنند که فرآیند هایی با کیفیت بالا برای از بین بردن آلایند ها مورد استفاده قرار می گیرند.
علاوه بر این، هر فردی که تجهیزات مورد نیاز برای خدمات گاز با درجه خلوص بالا را خریداری می کند باید آگاه باشد که فرآیندهای تصفیه بخوبی انجام می شوند و سطح خلوص مورد نیاز بدست می آید. در بسیاری از موارد، یک مصرف کنندۀ گاز با کیفیت بالا ممکن است از ویژگی ها یا فرآیند تصفیه آگاه نباشد.ممکن است تنها معیار آنها، قطعه ای باشد که گاز با خلوص بالا در آنجا تولید می شود و فقط به حرف های فروشدۀ این قطعه اکتفا کنند و تصور کنند که این قطعه کاملا مناسب و بدون هیچ آلاینده ای است.
اما برای اطمینان از عملیات قابل اطمینان و ایمن، تصفیۀ گاز با کیفیت بالا باید با جزئیات بیشتری انجام شود. حداقل، این فرآیند باید با راهنماهای دقیق برای چگونگی انجام فرآیند صورت گیرد و زمانی که به مرحلۀ آخر فرآیند تصفیه رسید، باید بخشی از برنامه به نگه داری و حفظ این میزان خلوص اختصاص یابد.هر قطعه از تجهیزات نیز باید بهمراه گواهی نامه های خلوص استفاده شوند تا هیچ آلاینده ای وارد فرآیند تولید گاز نشود.


منبع: GasWorld لینک

فهرست مطالب
سایر مطالب