دی اکسید کربن مایع تا زمان فرا رسیدنِ پاییز، با بحران کمبود ذخایر مواجه شده است.

فهرست مطالب

پس از یک تابستان گرم، موجودی دی اکسید کربن مایع و یخ خشک هنوز هم محدود می باشد. علاوه بر ذخایر معمولِ پاییزی، امسال مشکلاتی در زمینۀ منابع غرب ژاپن نیز ایجاد شده که منجر به کمبود گاز خالص کافی شده است.
کمبود دی اکسید کربن مایع و یخ خشک در ماه های فصل تابستان امری عادی محسوب می شود، اگرچه امسال این کمبود منابع تا فصل پاییز نیز ادامه یافته است.
این کمبود موجب کاهش نرخ ذخایر گاز خالص شده که به دلیل تنظیمات خروجی و مشکلات کارخانه ها روی داده است.
این کمبود ها با نگهداری های منظمِ سرویس دهی منابع پالایشگاه های نفت و یا کارخانه های آمونیاک که با کاهش اجتناب ناپذیر تعداد خروجی گاز خالص در مقایسه با فصل تابستان مواجه بوده است، همزمان شده است.
در اغلب موارد فصل پاییز با سرد شدن هوا همراه است اما موضوع ذخایر و کاهش تقاضا به مسئله ای جدی تبدیل شده است.
قبل از تابستان، ذخایر گاز مایع محافظت نمی شد و بعد از غلبه بر اوج فصل تابستان، منابع گاز خالص نیز به چرخۀ نگهداری وارد شده بود. این امر موجب کمبود منابع در فصل پاییز شده است.
از نظر یخ خشک وارداتی از کره، هیچ تدارکاتی کافی نبود.
در کره تقاضا برای حمل و نقل سرد با یخ خشک بسیار بالاست و این کشور ابراز نموده که تخصیص عرضه گاز خام بعلت نیازهای روزافزون دی اکسید کربن برای مواد شیمیایی، کاهش یافته است.
موارد مختلف دیگری نیز در عرضه پایدار برای CO2 و تامین کننده یخ خشک اخلال ایجاد می کنند که این مسائل مربوط به سودآوری برای تامین کنندگان می باشند.


منبع: GasWorld لینک

شماره های تماس
جستجو
به اشتراک بگذارید