دوربین کشف گاز Gas in frared camera) SF6)

Thu
فهرست مطالب

اين دوربين  براي كشف نشت هاي جزئي گاز SF6 (هگزا فلوراید گوگرد) در پست هاي برق و تجهيزاتي كه داراي گاز دي الكتريك SF6 هستند مورد استفاده قرار مي گيرد. گاز SF6 در صنعت برق ، بعنوان يك ماده عايق در تجهيزات فشار قوي دارای سطوح ولتاژبالا بسيار كاربرد دارد. خاصيت عايقی اين گاز باعث مي شود اين گاز در كابل ها ،خطوط لوله انتقال انرژي الكتريكي ، ترانسفورماتورها، خازنهاي اندازه گيري براي ولتاژهاي بالا ،ژنراتورهاي الكترواستاتيكي ودستگاههاي اشعه ايكس، كاربرد وسيع داشته باشد. این دوربین می تواند بدون نیاز به خروج تجهیزات از حالت بهره برداری و از فاصله دور و ایمن، نشتی گاز SF6 (هگزا فلوراید گوگرد) ناشی از یک  سوراخ بسیار ریز را هم با سرعت و دقت کافی کشف و به رویت برساند و در نتیجه هزینه های عیب یابی، میزان اتلاف گاز SF6  وهزینه های تعمیراتی و زمان قطعی و آسیب به محیط زیست را به حداقل برساند.

شماره های تماس
جستجو
به اشتراک بگذارید