خطرات گاز استیلن

خطرات گاز استیلن
فهرست مطالب

خطرات گاز استیلن

ویژگی اصلی استیلن سرعت سوختن  آن است. استیلن یک مولکول ساده با دو اتم کربن و دو اتم هیدروژن است. این دو کربن با یک اتصال سه گانه به هم متصل می شوند و چنین اتصالی بی ثبات است و باعث می شود که سریعتر از گازهای دیگر سوخت شود و گرمای زیادی را تولید می کند. به همین دلیل یكی از كاربردهای آن استفاده به عنوان مشعل است.

استیلن تنها برای اشتعال پذیری خطرناک است اما در موارد دیگر كاربرد صنعتی و پزشكی دارد و در واقع در بیهوشی پزشکی مورد استفاده قرا رمی گیرد.

اتصال نامناسب و سوختن با سرعت بالا به این معنی است که اگر چیزی به اشتباه درمورد این گاز عمل شود ممکن است منجر به، “انفجار” بسیار خطرناکی شود.

حادثه های زیادی در هر سال اتفاق می افتد که  اکثر آنها مربوط به گاز استیلن می باشد

سیلندر استیلن دارای طراحی متفاوت از دیگر سیلندرها می باشد،که یکی از انها

شامل یک پوسته فولادی حاوی توده متخلخل است. توده متخلخل یک ساختار سلولی

دارد که به طور کامل سیلندر را پر می کند. گاز استیلن در سیلندر

توسط توده متخلخل جذب می شود. تجزیه استیلن معمولا بواسطه گرما ایجاد می شود.

بنابراین باید از تجهیزات اکسی / استیلن استفاده نکنید، مگر اینکه آموزش دیده باشید

از یک جرقه زدایی برای روشن این  گاز استفاده کنید و همچنین از فشار گاز درست و اندازه نازل برای كار باید استفاده شود.
حمل و مصرف گاز استیلن بسیار باید به صورت امن صورت پذیرد. با این حال، تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از افراد نتوانستند رهنمودهای مراقبتی را به  خوبی عمل کنند ، که همین منجر به خطرات احتمالی زیر شده است:

1.آتش سوزی

بسیاری از وسایل نقلیه با محدودیت هایی برای جلوگیری از حرکت سیلندر ها در خودرو مجهز نیستند. این می تواند منجر به آتش سوزی و صدمات جبران ناپذیری شود. در اینجا دو حالت خطر وجود دارد. در حین حمل و نقل سوپاپ سیلندر می تواند در صورت باز بودن شیرباعث خارج شدن  گاز استیلن شود و منجر به آتش سوزی یا انفجار شود. همچنین، سیلندرها بسیار سنگین هستند و با سرعت همانند وسیله نقلیه حرکت و جابه جایی دارند. اگر ترمز و سیلندر ها به اندازه کافی ایمن نباشد منجر به اسیب های جدی می شود.

2.نشتی گاز استیلن
بسیاری از سیلندرهای استیلن در وسایل نقلیه غیرمجاز حمل می شوند كه  در صورت نشت هر چقدر هم جزئی گاز منجر به آتش سوزی و یا انفجار میشود، این خطر با استفاده نامناسب از تنظیم کننده  ها برای خاموش کردن منبع گاز رخ می دهد. تنظیم کننده به راحتی می توانند نشت کنند، بنابراین ضروری است که سوپاپ خاموش کننده برای این منظور استفاده شود.

3.محل نگهداری گاز
استوانه های استیلن شامل یک توده متخلخل و استون مایع است که گاز را حمل می کند. عدم انجام این کار می تواند مایع استون را به گاز استیلن وارد کند، كه البته در شرایط شدید تر منجر به خطر آتش گرفتن و انفجار می شود.

در نهایت گاز استیلن تولید حرارت پایین (توان گرمایی در هر کیلوگرم) نسبت به اکثر گازهای مورد استفاده را دارد و بیشتر و یا کمتر “قابل اشتعال” از گازهای دیگر هیدروکربن می باشد.

 

منبع: http://www.linde-gas.com/en/products_and_supply/gases_fuel/acetylene/acetylene-hazards/index.html

جستجو
به اشتراک بگذارید