خطرات و ایمنی گاز متان

گاز متان
فهرست مطالب

متان (CH4) یک گاز بی رنگ، بی بو، بدون مزه و قابل اشتعال است که به طور گسترده در طبیعت وجود دارد. زمانی که یک ماده آلی توسط شرایط بی هوازی تجزیه می شود، گاز متان تولید می شود.حدود 2.2 ppm از حجم اتمسفر از متان تشکیل شده است. متان به عنوان یک منبع انرژی و در صنایعی نظیر تولید برق کاربرد زیادی دارد.

گاز متان
گاز متان

هر چند گاز متان جزء گازهای سمی دسته بندی نمی شود اما به سبب مشتعل پذیر بودن آن خطرناک بوده و هنگام کار با آن باید ضمن آگاهی از خطرات، نکات ایمنی لازم در این خصوص را رعایت کنید.
خطرات گاز متان
1- گاز متان، یک گاز سمی محسوب نمی شود، ولی در غلظت های بالا جای اکسیژن را می گیرد و باعث ایجاد خفگی می شود.
2- همانطور که گفته شد متانیکبسیار مشتعل پذیر است و در صورتی که غلظت اکسیژن در محیطی که متان وجود دارد بالا باشد باعث انفجار می شود. البته امکان اشتعال متان هنگام مخلوط شدن با سایر مواد شیمیایی، حتی در غلظت های کم (در صورت وجود اکسیژن) نیز وجود دارد.
3- مسمومیت با سطوح بالای متان می تواند موجب بروز تغییرات خلقی، گفتار نادرست، مشکلات بینایی،از دست دادن حافظه، تهوع، سردرد و حتی خفگی و مرگ شود.


نکات ایمنی گاز متان
1- محل نگهداری مخازن و سیلندرهای گاز متان باید خنک، دور از آفتاب و دارای تهویه باشد.
2- در صورت کار با گاز متان در فضای بسته و محیط آزمایشگاهی، نکات ایمنی را رعایت کنید، چرا که احتمال انفجار وجود دارد
3- در صورت ایجاد خفگی با گاز متان فورا مصدوم را به هوای آزاد ببرید.در صورت نیاز تنفس مصنوعی و احیای قلبی ریوی را انجام دهید. همچنین فورا با مرکز فوریت های پزشکی 115 تماس حاصل کنید.
4- در صورت بروز انفجار و آتش سوزی سیلندرهای حاوی گاز متان، برای خاموش کردن آن از دی اکسید کربن و اسپری آب استفاده کنید.
5- در صورت تماس با متان مایع، خصوصا تماس چشمی, فورا موضع آلوده شده را با آب ولرم شستشو دهید.
6- در صورت یروز نشتی گاز متان،فورا شیر اصلی را ببندید و تا پاکسازی کامل محل را ایزوله کنید.برای شناسایی نشتی گاز متان می توانید از دتکتورها و گازیاب هایی که گاز متان را شناسایی می کنند, استفاده کنید.

به اشتراک بگذارید