تصفیه آلودگی‌هوا با دیوار غول‌آسا

Sat
فهرست مطالب

به گزارش انرژی هاب ، شرکت کانادایی Carbon Engineering دیواری را طراحی کرده که با کشیدن هوا و جذب آن می تواند هوا را پاکیزه و آن را به سوخت تبدیل نماید. این تحقیق ودانشمندان امیدوار هستند بتوانند این دیوار را در محلی که امکان کاشت و رشد درختان وجود ندارد ، بسازند. همانطور که در ویدئوی زیر نمایش داده می‌شود، هوا از یک سری فن به جریان در‌می‌آید. این فن‌ها به محلولیدی‌اکسید‌کرین غنی شده (با بار الکتریکی) وصل هستند که با عبور هوا کربن موجود در آن را جذب می‌کنند. هنگامی که این محلول کاملا با کربن پر شد دوباره تصفیه و کربن‌دی‌اکسید آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شماره های تماس
جستجو
به اشتراک بگذارید