تاثیر گاز آرگون در شیشه های دو جداره

تاثیر گاز آرگون در شیشه های دو جداره
فهرست مطالب

تاثیر گاز آرگون در شیشه های دو جداره

تاثیر گاز آرگون در شیشه های دو جداره
تاثیر گاز آرگون در شیشه های دو جداره

استفاده از گاز آرگون در پنجره های دو جداره دارای مزایای بسیار زیادی است. گاز آرگون گازی نجیب است. بدین معنی که با هیچ ماده ای ترکیب شیمیایی به وجود نمی آورد. گازآرگون، گازی بدون بو، مزه و غیر آتش زا است.

گازآرگون علاوه بر کاهش رسانایی گرمایی بین دو شیشه پنجره دو جداره، با کمتر کردن مقدار همرفت در فضای دو شیشه از اتلاف گرمایی بیشتر جلوگیری می کند. علاوه بر این تهیه آرگون آسان و ارزان است. بنابراین می توان به صورت گسترده و صنعتی از آن استفاده کرد.

به صورت یک قانون عمومی می دانیم که غلظت گاز درون پنجره دو جداره باید بیش از ۹۰ درصد باشد. در طول زمان این غلظت کم می شود. مقدار کم شدن این غلظت چیزی حدود ۰.۵ تا ۱ درصد است.

کیفیت پنجره دو جداره ای که از آرگون پر شده باشد تا زمانی که غلظت گاز آرگون به ۷۵ درصد نرسد تغییری نخواهد کرد. بنابراین پنجره دوجداره ای که به صورت استاندارد با گاز آرگون پر شده باشد حداقل ۲۰ سال رسانایی عالی خواهد داشت.

شیشه دو جداره تاثیر واقعی گاز آرگون کاهش اتلاف انرژی از طریق رسانش است .زیرا ضریب انتقال حرارتی گازهای خنثی و سنگین تر از هوا ، پائین تر است .

بنابراین انتقال حرارت در چنین شیشه دو جداره ای کمتراست .بطور کلی با دوجداره کردن اصولی و استفاده از چسب های اولیه و ثانویه به صورت اتوماتیک که امکان نفوذ هوا را به محفظه بین دوجداره سد کند ، احتمال تعرق شیشه دوجداره فوق العاده ضعیف می شود . شاید منشاء این باور را بتوان به تولیدات کارگاهی دستی نسبت داد که عموما در آن ها امکان دوجداره سازی به شیوه اصولی و تزریق گاز های خنثی و آب بندی مناسب وجود ندارد .

در واقع آنچه که موجب میشود در شیشه های دوجداره ای که به صورت اتوماتیک تولید می شود تعرق در سطح شیشه صورت نگیرد وجود مواد رطوبت گیری است که درون Spacer یا فاصله انداز قرار دارد. امکان استفاده از مواد رطوبت گیر در شیشه های دوجداره ای که به صورت دستی تولید میشود، وجود ندارد.

همچنین آب بندی کامل شیشه نیز به صورت دستی میسر نمیباشد   گاز اس اف سیکس (SF6)گازی بی رنگ بی بو و غیر قابل اشتعال است گاز هگزا فلوراید گوگرد با تاثیر عایق صوت در صنعت شیشه کاربرد دارد.

خاصیت خنک کننده گی و انتقال حرارت گاز هگزا فلورید سولفور نسبت به اکسیژن سه برابر می باشدو در ضمن بسیار سمی می باشد. از همین رو تنها در موقعیت های خاص مانند فرودگاه ها استفاده می شود .در صورتی که تنفس شود باعث خفگی و کشنده است. گاز کریپتون نیز گازی است که برای استفاده در شیشه های چند جداره مناسب است.

با توجه به اینکه کریپتون در فاصله های کوچک کمتر از ۸ میلیمتر بهتر عمل می کند، در پنجره های سه جداره و چهار جداره بیشتر استفاده می شود. کریپتون حدود ۲۰۰ برابر از آرگون گرانتر است، بنابراین استفاده از آن در پنجره های یو پی وی سی دو جداره معمولی دارای صرفه اقتصادی نیست.

برای بیشتر کردن مقدار عایق بندی صدایی می توان از گازهای دیگر (مانند هگزافلورید گوگرد ، دی اکسید کربن ) اما استفاده از این گازها در عایق بندی گرمایی تأثیر منفی دارد.

شماره های تماس
جستجو
به اشتراک بگذارید