بادکنک هليومي

Sat

در ابتدا از گاز هيدروژن براي باد کردن بادکنک استفاده مي شد ولي از آنجا که هيدروژن بسيار قابل اشتعال است از سال 1922 استفاده از هيدروژن ممنوع شد و به جاي آن گاز هليوم را جايگزين کردند .

گاز هليوم ، گازي غيرسمي ،سبک ، غير قابل اشتعال است که به صورت وسيع درزمين و همچنين زيرزمين يافت مي شود . بادکنک هاي پرشده با گاز هليم ،حالت شناوري خود را تنها تا يک روز يا کمي بيشتر حفظ مي کنند . هليوم ازمنافذ ريز لاتکس عبور مي کند .

زيرا اتم هاي هليوم ازاين منافذ کوچکترند .  استفاده از يک نوع ژل باعث مي شود تا حدودي اين منافذ بسته شوند و هليوم بيشتر در بادکنک باقي بماند . بادکنک فويلي و پلاستيکي (بابلز) منافذ کمتري دارند و درنتيجه مي توانند بين 5 روز تا 4 هفته ( بسته به سايز و مواد اوليه در ساخت آنها ) در هوا معلق بمانند .

تحقيقات نشان مي دهد بادکنک هايي که در هوا رها مي شوند اگر به درستي گره خورده باشند و سالم باشند ، تا جايي بالا مي روند که منجمد مي شوند و به شکل اسپاگتي ، رشته رشته شده ، ازهم مي پاشد و به زمين بر ميگردد.

و اگرحيوانات به طور اتفاقي اين تکه هاي نرم را مي خورند ، تحقيقات نشان مي دهد که اين قطعات بدون آسيب رساندن به حيوان ، ازسيستم گوارشي آن ها مي گذرد و دفع مي شود.

Share this post