استفاده از آمونیاک در کشاورزی

آمونیاک درکشاورزی
استفاده از آمونیاک در کشاورزی

استفاده از آمونیاک در کشاورزی

استفاده از آمونیاک همانند بسیاری از ترکیبات مفید شیمیایی دیگر دربخش های مختلف از جمله صنایع و کشاورزی کاربردهای زیادی دارد. امروزه کشاورزی به گونه ای پیش می رود که از زمین بیشترین بهره درطول سال گرفته می شود،اما خاک این مزارع توانایی لازم برای تامین نیاز محصولات جدید رانداردوبه همین دلیل استفاده از کودهای شیمیایی ناگزیر است.
انتخاب کود شیمیایی مناسب برای تامین نیازهای گیاهان مهم ترین بخش در کشاورزی مدرن است وشاخص ها و استانداردهای خاصی نیز برای استفاده از این مواد وجود دارد.

سه گروه اصلی از کودهای کشاورزی مورد استفاده قرارمی گیرند که بر پایه فسفر، پتاسیم و نیترات هستند.
درتولید کودهای فسفاته و پتاس معمولا از معادن وسنگ های غنی از این عناصر استفاده می شود، اما در رابطه با تولید نیترات منابعی به صورت معدنی وجود ندارد و برای بدست آوردن آن بیشتر باید معطوف به منابع گیاهی و باکتری ها شویم.
برای تولید نیترات مورد نیاز گیاهان یا محصولات کشاورزی یک هم زیستی مفیدی بین ریشه ی گیاهان و باکتری ها بوجود می آید که ریزوبیوم نامیده می شود. در ریزوبیوم ها گیاهان مواد غذایی باکتری ها را تامین میکنند ودرعوض باکتری ها نیتروژن لازم برای گیاهان را تثبیت می کنند و گیاه به منبع نیترات دست پیدا می کند.
با صنعتی شدن کشاورزی ونیاز روز افزون انسان ها به محصولات کشاورزی نیاز شد که جایگزین خوبی برای در اختیار قرار دادن نیترات به گیاه درکنارباکتری ها انتخاب شود. در میان روش های مختلفی از جمله استفاده از سرخس آزولا که مشکلات زیست محیطی وسیعی به وجود آورد بهترین راه تامین نیترات استفاده از آمونیاک بود.
استفاده از آمونیاک می تواند نیترات لازم را در اختیار گیاهان قراردهد، میزان تولیدات کشاورزی رابه سرعت افزایش دهد و علاوه براین با تاثیرات آفت کشی خود نیاز به سموم کشاورزی راکاهش می دهد.
یکی از مزایای آمونیاک در کشاورزی این است که به سرعت با خاک ترکیب می شود و کاتیون های نیتروژنی تولید می کند، گیاهان از شکل های یونی مواد شیمیایی می توانند به راحتی استفاده کنند. برای آنکه خواص آمونیاک به خوبی حفظ شود و در تماس با هوا از بین نرود به حفر خاک توسط دستگاه های کشاورزی آن رابه نزدیکی ریشه ی محصولات می رسانند.
یکی دیگر از فواید آمونیاک در تولید انواع قارچ خوراکی است، قارچهای خوراکی در طبیعت معمولا پس از یک رعد و برق که سبب ریزش نیتروژن از جو می شوند بوجود می آیند، در روش صنعتی به راحتی با افزودن آمونیاک نیتروزن موردنیاز قارچ ها که اصلی ترین ماده غذایی این محصول است تامین می شود.
در برخی از باغات از ترکیبات حاوی آمونیاک برای سم پاشی و از بین بردن انواعی از آفات استفاده می شود، علاوه برکاربردهایی که درکشاورزی برای آمونیاک ذکر شد استفاده در صنعت و حتی در مصارف خانگی از جمله انواع شوینده ها تنها بخشی از خواص بیشمار آمونیاک است که ذکرنیاز به زمان زیادی خواهد داشت.

فهرست مطالب
سایر مطالب